Search
Close this search box.

Cadeaubonvoorwaarden

In aanvulling op onze algemene voorwaarden zijn deze cadeaubon voorwaarden van toepassing die worden aangeboden door Sparkling Piercings. Door het kopen van en/of gebruik te maken van de Sparkling Piercings cadeaubon ga je hiermee akkoord. De voorwaarden gelden zowel op de digitale als fysieke cadeaubonnen.

De bonnen zijn vrij te gebruiken op www.SparklingPiercings.nl en in de boutique van Sparkling Piercings. Dit kan voor zowel losse verkoop, piercen/wisselen, nazorg producten en alle andere mogelijkheden.

Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code en iedere cadeaubon/code wordt slechts éénmaal verstrekt. Bewaar hem daarom goed, er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal (waaronder ook het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder (per ongeluk) wissen van e-mails). Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en moet je op verzoek kunnen tonen. Sparkling Piercings behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon (digitaal of gedrukt) waarin de code is opgenomen en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.

De waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je op de cadeaubon of in de e-mail waarin de cadeaubon code is opgenomen. Iedere cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig (standaard 1 jaar). Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt.

Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld. Het bedrag moet in een keer worden besteed eventuele restwaarde komt te vervallen. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Sparkling Piercings cadeaubon, betaal je het verschil bij.

Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking). Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.

Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

Sparkling Piercings aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik dan wel niet kunnen gebruiken van cadeaubonnen ontstaat. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan duidelijk aanwijsbare opzet of grove schuld aan de zijde van Sparkling Piercings. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade aan personen of zaken met een maximum bedrag van €110,00.

Deze cadeaubon voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. We zullen wijzigingen tijdig aankondigen op de website. Wij raden aan om de cadeaubon voorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te checken. Blijf je na het ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan ga je akkoord met de gewijzigde cadeaubon voorwaarden.

Heb je vragen of opmerkingen over het gebruik van de cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan weten. We helpen je graag verder!