SparklingPiercings.nl

Privacywet

SparklingPiercings, jouw data & jij

Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons hebt enorm. Daarom respecteren we je privacy en zorgen we ervoor dat je (persoonlijke) informatie vertrouwelijk behandeld wordt. Hieronder leggen we in zo duidelijk mogelijk taal uit welke informatie we over je verzamelen, hoe deze informatie verwerkt wordt, aan wie we deze informatie verstrekken en wat je rechten zijn onder de wet op gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van je gegevens.


Deze verklaring omtrent gegevensbescherming betreft de persoonlijke gegevens die verzameld worden op de website, via onze mobiele site en applicaties, en via zoekmachines die onderdeel uitmaken van websites van derden. Je moet er echter rekening mee houden dat alhoewel je onze zoekmachine gebruikt op de website van derden, deze verklaring omtrent gegevensbescherming alleen van toepassing is op de informatie die wij verzamelen via je gebruik van de zoekmachine, en niet van toepassing op de gegevens die verzameld of bewaard worden door de exploitant van de externe website.


Wie beheert het gebruik van uw persoonlijke gegevens?

Als deze verklaring "wij", "ons", "onze" of "Sparkling Piercings" noemt, bedoelen wij SparklingPiercings.nl. Dit is het Nederlandse bedrijf dat verantwoordelijk is voor het verwerken van je persoonlijke gegevens. SparklingPiercings.nl's geregistreerde bedrijfsnummer is 18088433 en het geregistreerde adres is Stationsstraat 18B, 4872TD in Etten-leur. Je kunt contact met ons opnemen door de gegevens aan het einde van deze verklaring te gebruiken.


Welke persoonlijke gegevens worden verzameld?

Om je bestelling te kunnen verwerken zullen we je vragen bepaalde informatie aan ons te verstrekken, zoals je naam, adres en e-mailadres. We verzamelen ook bepaalde informatie over het apparaat dat je gebruikt om onze website te gebruiken, zoals je IP-adres, welke browser je gebruikt en wat voor soort apparaat je gebruikt. Behalve de informatie die we zelf verzamelen, ontvangen wij soms informatie die namens ons door derden wordt verzameld, zoals wanneer je een SparklingPiercings.nl advertentie op een website van derden ziet. Voor meer informatie over de gegevens die wij verzamelen,  klik hier.Waarom gebruiken jullie mijn persoonlijke gegevens?

Zoals je waarschijnlijk verwacht, is de belangrijkste reden dat we je persoonlijke gegevens gebruiken om je bestelling te verwerken en om eventuele vragen of problemen die zich voordoen met betrekking tot die bestelling op te lossen. We gebruiken je persoonlijke gegevens ook om een aantal andere redenen, zoals het aanpassen van onze advertenties en marketing e-mails zodat deze relevant voor je zijn. Hiervoor houden we toezicht op je gebruik van onze websites en apps om verbeteringen aan te brengen, en om extra services aan te bieden die we beschikbaar maken via onze website en apps. Voor meer informatie over waarom we je persoonlijke gegevens gebruiken en voor details over hoe we cookies in deze context gebruiken klik hier.


Informatie die je verzocht wordt te geven

Je bent niet verplicht om ons je persoonlijke gegevens te verstrekken. Als je echter een bestelling wilt plaatsen, moet je ons de informatie verstrekken die is aangegeven zoals vereist in onze winkelwagen. Als je ons deze informatie niet verstrekt, kunnen wij je bestelling niet verwerken. Om diezelfde reden kan het zijn dat wij om bepaalde informatie vragen als je aan een prijsvraag wilt meedoen, een commentaar wilt achterlaten op onze blog, mee wil doen aan een enquête of als je contact opneemt met onze klantenservice met een vraag of klacht. We zullen het je laten weten wanneer dergelijke informatie vereist is.


Met wie delen wij je persoonlijke gegevens?

Als onderdeel van onze adverteerprogramma's voor partners is het mogelijk dat we je persoonlijke gegevens met derden delen, die op hun beurt je gegevens zullen combineren met informatie die ze over je beheren met als doel de advertenties op externe websites aan te passen (wat onze eigen advertenties kunnen zijn, of advertenties die we namens derden aanbieden). Indien deze gegevens worden gedeeld, kunt je niet worden geïdentificeerd door de informatie zelf, omdat we technologieën gebruiken die niet-persoonlijk identificeerbare codes en tags gebruiken.


Voor meer informatie over derden waarmee we uw persoonlijke gegevens delen,  klik hier.


Bewaren van persoonlijke gegevens

We bewaren je persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons beleid omtrent het bewaren van persoonsgegevens. Ons beleid omtrent het bewaren van gegevens gaat uit van het principe dat we persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de reden waarvoor we de gegevens verzameld hebben, en we handelen in overeenstemming met de vereisten die ons opgelegd worden door de wet. Dit betekent dat de bewaartermijn voor je persoonlijke gegevens kan variëren, afhankelijk van het type persoonlijke gegevens. Voor meer informatie over de criteria die van toepassing zijn om de bewaartermijn te bepalen,  klik hier.


Belangrijke informatie over toestemming

Wanneer we je persoonlijke gegevens verwerken op basis van je toestemming, kunt je je toestemming op ieder gewenst moment intrekken. Je kunt je toestemming intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze verklaring. Als je toestemming betrekking heeft op het ontvangen van e-mailmarketing, kunt je de 'Afmelden'-link in de e-mail gebruiken, of als het app-meldingen betreft, kunt u app-meldingen uitschakelen in je apparaatinstellingen. Hou er rekening mee dat als je je toestemming intrekt, we mogelijk niet in staat zullen zijn om de betreffende dienst aan je te blijven leveren.


Je rechten onder de wetgeving inzake gegevensbescherming

Je hebt verschillende rechten op grond van de wet inzake gegevensbescherming als het gaat om het verwerken van je persoonlijke gegevens. Je hebt bijvoorbeeld het recht om een kopie van je persoonlijke gegevens die we bewaren op te vragen en om ons te verzoeken eventuele fouten in de persoonsgegevens die we over je bewaren te corrigeren. Deze rechten zijn onderhevig aan bepaalde uitzonderingen en vrijstellingen.  Klik hier voor meer informatie over uw rechten.


Privacybeleid van andere relevante partners

Sommige externe advertentiepartners vragen ons je op de hoogte te brengen van hun privacybeleid Elk beleid is beschikbaar door de onderstaande links te volgen:


Facebook

Instagram

Twitter

Google

Vragen en Klachten

Als je vragen of klachten hebt in verband met de verwerking van je persoonlijke gegevens, kun je contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:


E-mail: info@sparklingpiercings.nl

Telefoon: 0682958008

Post: SparklingPiercings.nl, Stationsstraat 18B, 4872 TD Etten-Leur


Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl), of bij je lokale toezichthoudende autoriteit, als je niet tevreden bent met onze verwerking van je persoonlijke gegevens. Meer informatie over het indienen van een klacht kun je vinden in de algemene voorwaarden.